Kungälvs berättelser

Sägner, folksagor och legender från Kungälvsbygden. Book project. Can be viewed online here: https://kungalvsberattelser.wordpress.com/